”Laajempi osaaminen mahdollistaa entistä paremman tekemisen”

Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA, KiRa EMBA, on Kiinkon ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteistyössä järjestämä liikkeenjohtamisen koulutus. Koulutusohjelman tavoitteena on parantaa yritystoiminnan kehittymisen ja menestymisen edellytyksiä.

KiRa EMBA on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johtotehtävissä toimiville henkilöille. Koulutuksen ohjelma keskittyy johtamisen kehittämiseen kolmella eri osa-alueella, jotka
liittyvät liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen, ihmisten johtamiseen sekä yksilön kehittymiseen ja johtajana kasvamiseen.

–EMBA-koulutukseni on nyt hieman yli puolessa välissä. Olemme päässeet oppimaan liikkeenjohdon näkökulmasta laaja-alaisesti erilaisista asioista – taloudesta, johtamisesta ja strategioiden tekemisestä sekä jalkauttamisesta, summaa Liikenneviraston yksikön päällikkö ja omaa KiRa EMBA -koulutustaan suorittava Magnus Nygård–Minulle koulutus on ollut hyvää osaamisen ja tietämyksen laajentamista omalta vastuualueeltani ulommas, Nygård jatkaa.

Uutta perspektiiviä ja ahaa-elämyksiä

Liikennevirasto vastaa yleisistä maanteistä, rautateistä sekä vesiväylistä ja palvelee sitä kautta koko yhteiskuntaa. Käytännössä Liikennevirasto toimii tilaajavirastona hankkien palvelut ulkoisilta palveluntuottajilta. Nygård halusi osallistua KiRa EMBA -koulutukseen saavuttaakseen syvällisempää ymmärrystä ja tietotaitoa rakentamisen sopimus- ja toimintaympäristöasioista.
–Tilaavana toimijana meidän on tärkeää ymmärtää, kuinka alamme laajemmin toimii,Nygård painottaa.
–Koulutus on sopinut erittäin hyvin nykyiseen työtehtävääni ja tilanteeseeni. Meillä onedessämme määrättyjä organisaatiouudistuksia, ja myös monia muita asioita katsotaanvähän uudella tavalla. KiRa EMBA on antanut erilaista perspektiiviä asioiden tarkasteluun.
–Katson nyt itse laajemmin esimerkiksi liikkeenjohtoon ja yrityksen talouteen liittyviäasioita. Olen saanut koulutuksessa useita ahaa-elämyksiä ja oppinut ymmärtämääntiettyjä asioita syvällisemmin, Nygård kuvailee.

”KiRa EMBA on ollut hyvä valinta ammatillisen osaamisen kasvattamiseen”

Koulutus on kokonaisuutena ollut Nygårdin mielestä erittäin hyvin järjestetty. Sisältö on ollut todella hyvää ja itse koulutustilaisuuksiin liittyvät järjestelyt mutkattomia. Erityisen
tyytyväinen hän on jokaisessa jaksossa järjestettyihin ekskursioihin, joissa opiskelijat ovat päässeet tutustumaan ainutlaatuisiin kohteisiin.
– Olen saanut paljon sellaista hyvää tietoa, jonka pystyn tilaajana huomioimaan jatkossa ja jota voin hyödyntää suoraan meidän omissa sopimusasioissamme.
– KiRa EMBA on ollut erittäin hyvä valinta ammatillisen osaamisen kasvattamiseen ja laajemman kokonaisuuden huomiointiin. Laajempi osaaminen mahdollistaa entistä paremman tekemisen, josta lopulta hyötyy meidän asiakaskuntamme, eli yhteiskunta, Nygård sanoo.