KiRa EMBA 4

Ohjelman sisältö

 

Jaksojen aikataulut (KiRa EMBA 4)

 • Jakso 1 Tampere 27.-28.4.2021
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 1
 • Jakso 2 Tampere 8.-9.6.2021
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 2
 • Jakso 3 Helsinki 24.-25.8.2021
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 1
 • Jakso 4 Helsinki 9.-10.11.2021
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 2
 • Jakso 5 Helsinki 27.-28.1.2022
  Asiakkuusajattelu ja asiakaslähtöisyys kiinteistöalalla
 • Jakso 6 Tampere 17.-18.3.2022
  Strateginen talousjohtaminen
 • Ulkomaan opintojakso, viikolla 19 tai 20/2022
  Tarkat päivämäärät ja kohde täsmentyvät myöhemmin.
 • Jakso 7 Helsinki 24.-25.8.2022
  Strateginen hankintatoimi
 • Jakso 8 Tampere 17.-18.11.2022
  Johtamisviestintä
 • Jakso 9 Helsinki 26.-27.1.2023
  Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio
 • Jakso 10 Tampere 16.-17.3.2023
  Prosessit ja kiertotalous & kestävä kehitys sekä Johtajan kokonaiskuntoisuus
 • Jakso 11 Tampere 23.-24.5.2023
  Muutoksen johtaminen
 • Jakso 12 Helsinki 23.-24.8.2023
  Työhyvinvointi ja työympäristökehittäminen
 • Kehittämistehtäväseminaari ja päättäjäiset Tampere 27.10.2023

Kohderyhmä
Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille, työympäristön kehittäjille.

Laajuus ja rakenne

Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä (op) ja sen suoritusaika on 27.4.2021 – 24.8.2023 (KiRa EMBA 4). Kokonaisuudessaan koulutusohjelmaan sisältyy noin 40 lähiopetuspäivää riippuen opintomatkan kohteesta ja valinnaisten opintojen sisällöstä. Voit myös hyödyntää osaa Kiinkossa, Tampereen yliopistossa tai muissa korkeakouluissa suorittamiasi liikkeenjohtamisen ja kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen opintoja tässä ohjelmassa.

Opetusmenetelmät
Oppimista edistävä työskentely perustuu luentoihin ja alustuksiin, osallistujien aktiiviseen osallistumiseen keskusteluihin, case-tapausten läpikäyntiin, omaan tehtäväkenttään liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien laatimiseen, ryhmätyönä tehtäviin analyyseihin ja pohdintoihin sekä kirjallisuuteen paneutumiseen.

Koulutuksen aikana tarkasteltavat case-tapaukset valitaan siten, että ne tukevat pyrkimystä ymmärtää ja tulkita maailmantalouden myllerrystä, erityisesti yrityskenttää koskevia toimialamurroksia sekä asiakashyötyjen roolia näiden murrosten yhtenä keskeisenä ajurina. Näiden hahmottaminen ja niihin vastaaminen edellyttää vallitsevien strategisten haasteiden monipuolista hahmottamista, ja aivan erityisesti toimintaympäristössä vallitsevien kilpailuolosuhteiden muutosten ja erityispiirteiden ymmärtämistä.

Ohjelma kohdistuu johtamisen kehittämiseen kolmella eri tasolla:
1. Liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämisen näkökulma
2. Ihmisten johtamisen näkökulma (leadership)
3. Yksilön kehittymisen ja johtajana kasvamisen näkökulma.

Hinta
Ohjelman hinta on 34 000 euroa + alv, joka laskutetaan erissä lukukausittain. Valinnaiset opinnot ja ulkomaan opintojakson matkakulut eivät sisälly ohjelman hintaan.

Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot eivät sisälly ohjelman hintaan. Valinnaiset opinnot voi suorittaa Kiinkon, Tampereen yliopiston avoimen yliopiston tai muiden korkeakoulujen opetustarjonnasta. Valinnaisiin opintoihin voidaan hyväksilukea maksimissaan kymmenen vuotta vanhat opintosuoritukset. Kiinkon tarjonnasta hyväksiluettavia koulutuksia ovat esim. Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP), Kiinteistösijoittamisen ja -liiketoiminnan rahoitus (KIRA), Workplace Manager (WPM), Tulevaisuuden johtaja (TUJO), Yhdyskuntakehittämisen johtaja (YHJ (Kiinko), rakennuttamisen sekä infra- ja korjausrakennuttamisen johtamisohjelmat (RAPS), JOKO-johtamiskoulutus, avointen yliopistojen soveltuvat opinnot.

Sijainti
Koulutukset toteutetaan Helsingissä ja Tampereella.

Ilmoittautuminen ja hakuaika
Hakulomake osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/Kiinteisto_ja_rakennusalan_Executive_MBA_KiRa_EMBA_1653  Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2021.