KiRa EMBA 5

Ohjelman sisältö


Jaksojen aikataulut (KiRa EMBA 5)

 

Perusopinnot 45 op

 • Jakso 1 Internaatti 5.-6.9.2024
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 1
 • Jakso 2 Helsinki 30.-31.10.2024
  Työhyvinvointi ja työympäristöjohtaminen
 • Jakso 3 Tampere 10.-11.12.2024
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 2
 • Jakso 4 Helsinki 29.-30.1.2025
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 1
 • Jakso 5 Tampere 18.-19.3.2025
  Strateginen talousjohtaminen
 • Jakso 6 Toronto, Ontario, Kanada,
  viikko 19 tai 20
  Ulkomaan opintojakso, aikataulu tarkentuu
 • Jakso 7 Tampere, kesäkuu 2025
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 2,  aikataulu tarkentuu
 • Jakso 8 Helsinki 27.-28.8.2025
  Strateginen hankintatoimi
 • Jakso 9 Tampere 25.-26.9.2025
  Muutoksen johtaminen
 • Jakso 10 Helsinki 13.-14.11.2025
  Tiedolla johtaminen
 • Jakso 11 Tampere 29.-30.1.2026
  Johtamisviestintä
 • Jakso 12 Helsinki 11.-12.12.2025
  Kestävä kehitys ja vastuullisuus rakentamis- ja kiinteistöalalla
 • Jakso 13 Tampere 29.-30.1.2026
  Kokonaisvaltainen johtajuus
 • Jakso 14 Tampere 18.9.2026
  Kehittämistehtäväseminaari ja päättäjäisjuhla

Kehittämistehtäväseminaarit

Kehittämistehtäväseminaarit ovat n. 1-2 tunnin kestoisia tilaisuuksia etäyhteydellä tai jakson yhteydessä.
Kehittämistehtäväseminaari 1, 2. jaksolla
Kehittämistehtäväseminaari 2, 6.2.2025
Kehittämistehtäväseminaari 3, 2.10.2025
Kehittämistehtäväseminaari 4, 9.4.2025


Täydentävät opinnot 15 op

Ohjelmaan kuuluu 15 opintopisteen verran täydentäviä opintoja, joista 10 op voidaan hyväksilukea aiemmilla soveltuvilla opinnoilla.

 • Täydentävät opinnot 5 op henkilökohtainen johtajuus (coaching)
  Tämä osio kuuluu kaikille, suoritetaan yksilöllisessä aikataulussa.
 • Täydentävät opinnot 10 op
  Jos opiskelijalla ei ole hyväksiluettavia aikaisempia opintoja 10 opintopisteen verran, nämä opintopisteet suoritetaan täydentävillä opinnoilla, jotka valitaan soveltuvasti Tampereen yliopiston tai Kiinkon tarjonnasta, esim. JOKO-ohjelman jaksoista.
 • Aiempien opintojen hyväksilukeminen 10 opintopistettä
  Mikäli olet suorittanut aiemmin (maksimissaan 10 vuotta sitten) esimerkiksi JOKO-johtamiskoulutuksen tai Kiinkon tarjonnasta soveltuvan koulutuksen (Rakennuttamisen johtaminen (RAPS) – Tulevaisuuden johtaja (TUJO) – Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP) – Kiinteistöjohtaminen 10 op ) voit hyödyntää 10 opintopisteen hyväksilukemisen ja 3000 euron alennuksen. Tällöin et suorita täydentävien opintojen 10 opintopisteen osuutta.

Kehittämistehtävä 20 op
Käytännönläheinen työ, jolla ratkotaan oman organisaation kehittämishaasteita. Tehtävä laaditaan suomeksi.

Kiinteistö- ja rakentamisalan Executive MBA

 

Kohderyhmä
Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille sekä työympäristön kehittäjille.

Laajuus ja rakenne
Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä (op). Kokonaisuudessaan koulutusohjelmaan sisältyy noin 29-40 lähiopetuspäivää riippuen riippuen hyväksiluettavien opintojen määrästä ja ulkomaan opintojaksosta. Voit myös hyödyntää osaa Kiinkossa, Tampereen yliopistossa tai muissa korkeakouluissa suorittamiasi liikkeenjohtamisen ja kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen opintoja tässä ohjelmassa.

Opetusmenetelmät
Oppimista edistävä työskentely perustuu luentoihin ja alustuksiin, osallistujien aktiiviseen osallistumiseen keskusteluihin, case-tapausten läpikäyntiin, omaan tehtäväkenttään liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien laatimiseen, ryhmätyönä tehtäviin analyyseihin ja pohdintoihin sekä kirjallisuuteen paneutumiseen. Koulutuksen aikana tarkasteltavat case-tapaukset valitaan siten, että ne tukevat pyrkimystä ymmärtää ja tulkita maailmantalouden myllerrystä, erityisesti yrityskenttää koskevia toimialamurroksia sekä asiakashyötyjen roolia näiden murrosten yhtenä keskeisenä ajurina. Näiden hahmottaminen ja niihin vastaaminen edellyttää vallitsevien strategisten haasteiden monipuolista hahmottamista, ja aivan erityisesti toimintaympäristössä vallitsevien kilpailuolosuhteiden muutosten ja erityispiirteiden ymmärtämistä. Koulutuksen opetuskielenä on pääosin suomi, ja tehtävät koulutuksen aikana laaditaan suomeksi.

Ohjelma kohdistuu johtamisen kehittämiseen kolmella eri tasolla:

1. Liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämisen näkökulma

2. Ihmisten johtamisen näkökulma (leadership)

3. Yksilön kehittymisen ja johtajana kasvamisen näkökulma.

Hinta
Koulutuksen hinta on 37 500.00 € + voimassa oleva arvonlisävero.

Mikäli osallistuja on suorittanut Kiinkon, Tampereen yliopiston tai muiden korkeakoulujen liikkeenjohtamisen tai kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen opintoja, voi niitä hyödyntää tässä ohjelmassa. Hyväksiluettavia opintoja voi olla enintään 10 opintopistettä, jolloin hyvitys koulutuksen hinnasta on 3000 euroa. Hyväksiluettavia koulutuksia ovat esimerkiksi KiRa JOKO, Rakennuttamisen johtaminen RAPS ja Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen PGP.

Ulkomaan opintojakson matkakulut eivät sisälly ohjelman hintaan.

Sijainti
Koulutukset toteutetaan Helsingissä ja Tampereella.

Ilmoittautuminen ja hakuaika
KiRa EMBA 5 haku on auki ja päättyy 19.8.2024.