KiRa EMBA 5

Ohjelman sisältö

 

Jaksojen aikataulut (KiRa EMBA 5)

 

 • Jakso 1 Tampere 30.-31.3.2023
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 1
 • Jakso 2 Helsinki 30.-31.5.2023
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 2
 • Jakso 3 Tampere 30.-31.8.2023
  Kehity johtajana
 • Jakso 4 Helsinki 11.-12.10.2023
  Työhyvinvointi ja työympäristöjohtaminen
 • Jakso 5 Helsinki 23.-24.1.2024
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 1
 • Jakso 6 Helsinki 14.-15.3.2024
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 2
 • Ulkomaan opintojakso, Toronto,
  viikolla 20 tai 21/2024

  Tarkat päivämäärät ja kohde täsmentyvät myöhemmin

 • Jakso 7 Tampere 28.-29.8.2024
  Strateginen talousjohtaminen
 • Jakso 8 Helsinki 30.-31.10.2024
  Strateginen hankintatoimi
 • Jakso 9 Tampere 29.-30.1.2025
  Johtamisviestintä
 • Jakso 10 Helsinki 12.-13.3.2025
  Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio
 • Jakso 11 Tampere 22.-23.5.2025
  Muutoksen johtaminen
 • Jakso 12 Helsinki 27.-28.8.2025
  Kestävä kehitys ja vastuullisuus rakentamis- ja kiinteistöalalla
 • Jakso 13 Tampere 29.-31.10.2025
  Voidaan hyväksilukea ennalta tehdyillä suorituksilla
 • Jakso 14 Tampere 11.-12.12.2025
  Johtajan kokonaiskuntoisuus & kehittämistehtäväseminaari ja päättäjäiset

Kohderyhmä
Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille sekä työympäristön kehittäjille.

Laajuus ja rakenne
Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä (op). Kokonaisuudessaan koulutusohjelmaan sisältyy noin 40 lähiopetuspäivää riippuen opintomatkan kohteesta ja valinnaisten opintojen sisällöstä. Voit myös hyödyntää osaa Kiinkossa, Tampereen yliopistossa tai muissa korkeakouluissa suorittamiasi liikkeenjohtamisen ja kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen opintoja tässä ohjelmassa.

Opetusmenetelmät
Oppimista edistävä työskentely perustuu luentoihin ja alustuksiin, osallistujien aktiiviseen osallistumiseen keskusteluihin, case-tapausten läpikäyntiin, omaan tehtäväkenttään liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien laatimiseen, ryhmätyönä tehtäviin analyyseihin ja pohdintoihin sekä kirjallisuuteen paneutumiseen.

Koulutuksen aikana tarkasteltavat case-tapaukset valitaan siten, että ne tukevat pyrkimystä ymmärtää ja tulkita maailmantalouden myllerrystä, erityisesti yrityskenttää koskevia toimialamurroksia sekä asiakashyötyjen roolia näiden murrosten yhtenä keskeisenä ajurina. Näiden hahmottaminen ja niihin vastaaminen edellyttää vallitsevien strategisten haasteiden monipuolista hahmottamista, ja aivan erityisesti toimintaympäristössä vallitsevien kilpailuolosuhteiden muutosten ja erityispiirteiden ymmärtämistä.

Ohjelma kohdistuu johtamisen kehittämiseen kolmella eri tasolla:
1. Liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämisen näkökulma
2. Ihmisten johtamisen näkökulma (leadership)
3. Yksilön kehittymisen ja johtajana kasvamisen näkökulma.

Hinta

Koulutuksen hinta on 37 500.00 € + 24 % alv (yht. 46 500 €).

Mikäli osallistuja on suorittanut Kiinkon, Tampereen yliopiston tai muiden korkeakoulujen liikkeenjohtamisen tai kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen opintoja, voi niitä hyödyntää tässä ohjelmassa. Hyväksiluettavia opintoja voi olla enintään 10 opintopistettä, jolloin hyvitys koulutuksen hinnasta on 3000 euroa. Hyväksiluettavia koulutuksia ovat esimerkiksi KiRa JOKO, Rakennuttamisen johtaminen RAPS ja Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen PGP.

Ulkomaan opintojakson matkakulut eivät sisälly ohjelman hintaan.

Sijainti
Koulutukset toteutetaan Helsingissä ja Tampereella.

Ilmoittautuminen ja hakuaika
KiRa EMBA 5 haku on auki ja päättyy 28.2.2023.