KiRa EMBA 5

Ohjelman sisältö


Jaksojen aikataulut (KiRa EMBA 5)

 

 • Jakso 1 Tampere 12.-13.10.2023
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 1
 • Jakso 2 Internaatti 25.-26.1.2024
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 2
 • Jakso 3 Helsinki 14.-15.3.2024
  Kehity johtajana
 • Jakso 4 Toronto, Ontario, Kanada, alustavasti 11.-18.5.2024
  Ulkomaan opintojakso, aikataulu tarkentuu
 • Jakso 5 Tampere 29.-30.8.2024
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 1
 • Jakso 6 Helsinki 30.-31.10.2024
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 2
 • Jakso 7 Helsinki 29.-30.1.2025
  Strateginen talousjohtaminen
 • Jakso 8 Tampere 6.-7.3.2025
  Muutoksen johtaminen
 • Jakso 9 Helsinki 22.-23.5.2025
  Strateginen hankintatoimi
 • Jakso 10 Helsinki 27.-28.8.2025
  Työhyvinvointi ja työympäristöjohtaminen
 • Jakso 11 Tampere 30.-31.10.2025
  Johtamisviestintä
 • Jakso 12 Helsinki 11.-12.12.2025
  Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio
 • Jakso 13 Tampere 29.-30.1.2026
  Syventävä teemakokonaisuus: ohjelma täsmentyy
 • Jakso 14 Helsinki 5.-6.3.2026
  Kestävä kehitys ja vastuullisuus rakentamis- ja kiinteistöalalla
 • Jakso 15 Tampere 23.-24.4.2026
  Johtajan kokonaiskuntoisuus & kehittämistehtäväseminaari ja päättäjäiset

Kohderyhmä
Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille sekä työympäristön kehittäjille.

Laajuus ja rakenne
Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä (op). Kokonaisuudessaan koulutusohjelmaan sisältyy noin 30-36 lähiopetuspäivää riippuen riippuen hyväksiluettavien opintojen määrästä ja ulkomaan opintojaksosta. Voit myös hyödyntää osaa Kiinkossa, Tampereen yliopistossa tai muissa korkeakouluissa suorittamiasi liikkeenjohtamisen ja kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen opintoja tässä ohjelmassa.

Opetusmenetelmät
Oppimista edistävä työskentely perustuu luentoihin ja alustuksiin, osallistujien aktiiviseen osallistumiseen keskusteluihin, case-tapausten läpikäyntiin, omaan tehtäväkenttään liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien laatimiseen, ryhmätyönä tehtäviin analyyseihin ja pohdintoihin sekä kirjallisuuteen paneutumiseen.Koulutuksen aikana tarkasteltavat case-tapaukset valitaan siten, että ne tukevat pyrkimystä ymmärtää ja tulkita maailmantalouden myllerrystä, erityisesti yrityskenttää koskevia toimialamurroksia sekä asiakashyötyjen roolia näiden murrosten yhtenä keskeisenä ajurina. Näiden hahmottaminen ja niihin vastaaminen edellyttää vallitsevien strategisten haasteiden monipuolista hahmottamista, ja aivan erityisesti toimintaympäristössä vallitsevien kilpailuolosuhteiden muutosten ja erityispiirteiden ymmärtämistä.

Ohjelma kohdistuu johtamisen kehittämiseen kolmella eri tasolla:
1. Liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämisen näkökulma
2. Ihmisten johtamisen näkökulma (leadership)
3. Yksilön kehittymisen ja johtajana kasvamisen näkökulma.

Hinta
Koulutuksen hinta on 37 500.00 € + 24 % alv (yht. 46 500 €).

Mikäli osallistuja on suorittanut Kiinkon, Tampereen yliopiston tai muiden korkeakoulujen liikkeenjohtamisen tai kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen opintoja, voi niitä hyödyntää tässä ohjelmassa. Hyväksiluettavia opintoja voi olla enintään 10 opintopistettä, jolloin hyvitys koulutuksen hinnasta on 3000 euroa. Hyväksiluettavia koulutuksia ovat esimerkiksi KiRa JOKO, Rakennuttamisen johtaminen RAPS ja Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen PGP.

Ulkomaan opintojakson matkakulut eivät sisälly ohjelman hintaan.

Sijainti
Koulutukset toteutetaan Helsingissä ja Tampereella.

Ilmoittautuminen ja hakuaika
KiRa EMBA 5 haku on auki ja päättyy 15.9.2023.