KiRa EMBA 3

Ohjelman sisältö

 

Jaksojen aikataulut (KiRa EMBA 3)

 • Jakso 1 Tampere 26.-27.11.2019
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 1
 • Jakso 2 Tampere 14.-15.1.2020
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 2
 • Jakso 3 Helsinki 5.-6.2.2020
  Strateginen talousjohtaminen
 • Jakso 4 Tampere 19.-20.8.2020
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 1
 • Jakso 5 Helsinki 3.-4.6.2020
  Asiakkuusajattelu ja asiakaslähtöisyys kiinteistöalalla
 • Ulkomaan opintojakso, viikolla 40/2020
  Tarkat päivämäärät ja kohde täsmentyvät myöhemmin.
 • Jakso 6 ja jakso 7 Helsinki 17.-18.11.2020
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 2 ja Strateginen hankintatoimi
 • Jakso 8 Levi 15.-16.2.2021
  Johtamisviestintä
 • Jakso 9 Helsinki 4.-5.5.2021
  Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio
 • Jakso 10 Helsinki 14.-15.9.2021
  Prosessit ja yhteistoimintamallit sekä Johtajan kokonaiskuntoisuus
 • Jakso 11 Tampere 30.11.-1.12.2021
  Muutoksen johtaminen
 • Jakso 12 Helsinki 1.-2.2.2022
  Työhyvinvointi ja työympäristökehittäminen
 • Kehittämistehtäväseminaari ja päättäjäiset Tampere 31.3.-1.4.2022

Kohderyhmä
Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille, työympäristön kehittäjille.

Laajuus ja rakenne

Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä (op) ja sen suoritusaika on 26.11.2019 – 2.2.2022 (KiRa EMBA 3). Kokonaisuudessaan koulutusohjelmaan sisältyy noin 40 lähiopetuspäivää riippuen opintomatkan kohteesta ja valinnaisten opintojen sisällöstä. Voit myös hyödyntää osaa Kiinkossa, Tampereen yliopistossa tai muissa korkeakouluissa suorittamiasi liikkeenjohtamisen ja kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen opintoja tässä ohjelmassa.

Opetusmenetelmät
Oppimista edistävä työskentely perustuu luentoihin ja alustuksiin, osallistujien aktiiviseen osallistumiseen keskusteluihin, case-tapausten läpikäyntiin, omaan tehtäväkenttään liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien laatimiseen, ryhmätyönä tehtäviin analyyseihin ja pohdintoihin sekä kirjallisuuteen paneutumiseen.

Koulutuksen aikana tarkasteltavat case-tapaukset valitaan siten, että ne tukevat pyrkimystä ymmärtää ja tulkita maailmantalouden myllerrystä, erityisesti yrityskenttää koskevia toimialamurroksia sekä asiakashyötyjen roolia näiden murrosten yhtenä keskeisenä ajurina. Näiden hahmottaminen ja niihin vastaaminen edellyttää vallitsevien strategisten haasteiden monipuolista hahmottamista, ja aivan erityisesti toimintaympäristössä vallitsevien kilpailuolosuhteiden muutosten ja erityispiirteiden ymmärtämistä.

Ohjelma kohdistuu johtamisen kehittämiseen kolmella eri tasolla:
1. Liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämisen näkökulma
2. Ihmisten johtamisen näkökulma (leadership)
3. Yksilön kehittymisen ja johtajana kasvamisen näkökulma.

Hinta
Ohjelman hinta on 34 000 euroa + alv, joka laskutetaan erissä lukukausittain. Valinnaiset opinnot ja ulkomaan opintojakson matkakulut eivät sisälly ohjelman hintaan.

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot eivät sisälly ohjelman hintaan. Valinnaiset opinnot voi suorittaa Kiinkon, Tampereen yliopiston avoimen yliopiston tai muiden korkeakoulujen opetustarjonnasta. Valinnaisiin opintoihin voidaan hyväksi lukea maksimissaan kymmenen vuotta vanhat opintosuoritukset.

 

Kiinkon tarjonnasta valinnaisiin opintoihin soveltuvat seuraavat koulutukset.

 • Rakennuttamisen johtaminen (RAPS), 15 opintopistettä
 • Tulevaisuuden johtaja (TUJO), 15 opintopistettä (ennen vuotta 2016 aloitettu koulutus)
 • Kiinteistö- ja rakentamisalan johtamiskoulutusohjelma (KiRa JOKO), 15 opintopistettä
 • Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP), 15 opintopistettä
 • Kiinteistöjohtaminen, 10 opintopistettä

Sijainti
Koulutukset toteutetaan Helsingissä ja Tampereella.

Ilmoittautuminen ja hakuaika
KiRa EMBA 3 -koulutus on alkanut 26.-27.11.2019 Tampereella.