Kinky Bootsia rakennusalalle

Kahden vuoden opiskelu KiRa EMBA 1:n mukana on avartanut ajatteluani yllättäviin suuntiin.

Neljännesvuosisata rakentajana tuotti minulle kuvitelman, että rakentajat ovat projektitoiminnan ammattilaisia, jotka kykenevät toteuttamaan rakennushankkeet asiakkaiden odotusten ja vaatimusten mukaan sekä toimimaan yhteistyössä projekteittain muuttuvien tiimien kanssa. Tosin tämän päivän keskustelussa rakentamisen heikko laatu ja olematon tuottavuuden kehitys ovat painokkaasti esillä. Lääkkeitä näihin ongelmiin haetaan ensisijaisesti perinteisin insinöörien keinoin eli parantamalla prosesseja ja viilaamalla läpimenoaikoja.

Luovan alan ammattilaisiin on puolestaan liitetty toisenlaisia mielikuvia kuin insinööreihin. Ennakkoasenteiden mukaan luovalla alalla tavoitteet määritellään muuten kuin numeroin ja edelleen elää käsitys taiteilijoista huithapeleina, jotka eivät piittaa aikatauluista.

KiRa EMBA -opintojen johtajuusjakson aikana pohdimme musikaaliesityksen luonnetta projektina. Samalla jouduimme kukin palauttamaan mieleemme tilanteen, joka oli tuottanut sykähdyttävän elämyksen. Minulle tällainen oli Kinky Boots -musikaali Helsingin kaupunginteatterissa.

Musikaalituotantoon osallistuu suuri joukko oman alansa ammattilaisia, joista suurin osa voitaneen luokitella luovan alan toimijoiksi. Musikaali perustuu käsikirjoitukseen ja siihen liittyviin sävellyksiin. Käsikirjoitus on vuorosanan tarkkuudella laadittu, musiikki on sävelletty ja jopa rytmi on tarkkaan mietitty. Näiden perusteella teosta harjoitellaan kuukausikaupalla ja valmis esitys noudattaa ennalta laadittua kaavaa nuotilleen. Kinky Bootsin kaltaisessa teoksessa tekijänoikeuksien haltija valvoo, että musikaali toteutetaan tarkoin alkuperäistä ideaa noudattaen. Yksittäisellä taiteilijalla on tällaisessa tuotannossa vain rajatusti liikkumavaraa, mutta silti ammattitaitoiset esittävät taiteilijat pääsevät loistamaan.

Vaikka Kinky Boots -musikaalin esityksessä ei improvisoida eikä sovelleta, tuotetaan esityksessä luovan alan voimin elämyksiä, jotka ylittävät asiakkaan odotukset. Näytös näytöksen jälkeen yleisö taputtaa seisaaltaan esityksen päätyttyä. Tämä koettu elämys on tarkoin suunniteltu ja todella huolella harjoiteltu.

Rakennusprojektissa on myös mukana suuri joukko oman alansa ammattilaisia, mutta missä on heidän käsikirjoituksensa? Työmaavaiheessa tuskaillaan usein suunnitelmien puutteellisuutta ja aikatautkin ovat toisinaan suurpiirteisiä. Ja koskaan suoritusta ei harjoitella ennen toteutusta. Millaisten nuottien mukaan rakennushanke etenee ja ketkä niitä huithapeleita oikeastaan ovatkaan?

Huippusuoritus edellyttää tinkimättömyyttä valmisteluvaiheessa. Rakentamisessa päädytään aivan liian usein tinkimään jostain, vaikkapa arkkitehtuurista, kun erilaiset intressit ovat keskenään ristiriidassa. Arkkitehtuuria esitteleviin kirjoihin löytyy kyllä esimerkkejä loistavista suorituksista, mutta tyydymmekö tavanomaiseen? Ja onko työmaan aikataulu vain ohjeellinen? Tavoitteet tulee asettaa korkeammalle. Rakennuksen suunnitelmien tulisi ottaa mallia musikaaleista ja luoda valmis kaikilta osin yhteensovitettu käsikirjoitus. Työmaan toteutussuunnitelmaa taas voidaan verrata nuottikirjaan. Työmaapäällikkö hoitaa projektia nuotilleen ja asiakkaan rooliksi jää taputtaa seisaaltaan loistavalle suoritukselle.

Oman toimialan ulkopuolelta voi löytyä yllättäviä ratkaisuja rakentajankin haasteisiin. Meidän pitää saada Kinky Bootsia rakennuksille.

Raimo Hätälä on Oulun Sivakka Oy:n toimitusjohtaja. Hän on suorittanut Kiinkon ja Tampereen yliopiston Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA -tutkinnon vuonna 2019.